5 เรื่องจริงของ Kim Go Eun

5 เรื่องจริงของ Kim Go Eun ช่องทางการติดต่อ : Facebook Fanpage : Crazy Movement & หนังเอาแต่ใจ Youtube : Crazy Movement สนใจติดต่องานได้ที่...

20200628主日崇拜 – 生命高牆之前

中華基督教會聖光堂 Shing Kwong Church, The Church of Christ in China 日  期:2020-06-28 講  員: 梁偉明牧師 證道主題: 生命高牆之前 證道經文: 舊 約 《...