Chúng tôi như nhiều người khác muốn lấy kiến thức để cống hiến cộng đồng xã hội và cho mình nên hợp tác thực hiện ý nguyện nầy, cụ thể nay đã tìm ra các giải pháp thiết thực đáp ứng yêu cầu thị trường, cho Doanh nghiệp, cho Thành phố Hồ chí Minh và cho Đồng bằng sông Cửu Long, chi tiết như sau:

ĐÂY LÀ 9 YÊU CẦU CẦN CÓ GIẢI PHÁP CỦA TPHCM VÀ DOANH NGHIỆP

– YÊU CẦU 1: Làm TPHCM+ĐBSCL hết ngập nước, ứng phó hiệu quả BĐKH nước biển dâng, hạn mặn thiếu ngọt, NN 0 tốn tiền, NĐT lời to. Sáng chế Giải pháp Đê biển STCM hay Năng lượng tái tạo STCM hay Đê biển STCM của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu nầy-gỏ trên youtube như trên, kênh hoi bui]

– YÊU CẦU 2: Làm TPHCM hết ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, Nhà Nước không tốn tiền, Nhà đầu tư lời to. [Sáng chế Giải pháp Đê biển STCM hay Năng lượng tái tạo STCM hay Đê biển STCM+Sáng chế Tàu đệm từ STCM+Sáng chế Metro STCM của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu nầy-gỏ trên youtube như trên, kênh hoi bui]

– YÊU CẦU 3: Cải tạo nhà trên và ven kênh rạch, nhà ở xã hội, TPHCM nghĩa tình, Dân có lợi, Nhà Nước không tốn tiền, Nhà đầu tư lời to. Sáng chế Giải pháp Tàu đệm từ+Cải tạo nhà ven kênh rạch của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu nầy-gỏ trên youtube như trên, kênh hoi bui]

– YÊU CẦU 4: Làm giảm ô nhiểm môi trường không khí, rác thải trên kênh rạch, nghẻn đường thoát nước TPHCM. [Sáng chế Giải pháp Tàu đệm từ STCM của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu nầy-gỏ trên youtube như trên, kênh hoi bui]

– YÊU CẦU 5: Làm phát triển du lịch bền vững ngày và đêm TPHCM. [Sáng chế Giải pháp Cải tạo nhà ven kênh rạch thành chợ nổi của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu nầy-gỏ trên youtube như trên, kênh hoi bui]

– YÊU CẦU 6: Thúc đẩy phát triển kinh tế TPHCM. [Sáng chế Giải pháp Đê biển STCM hay Năng lượng tái tạo STCM hay Đê biển STCM của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu nầy-gỏ trên youtube như trên, kênh hoi bui]

– YÊU CẦU 7: Làm phát triển kinh tế xã hội TPHCM. [Sáng chế Giải pháp Đê biển STCM hay Năng lượng tái tạo STCM hay Đê biển STCM của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu nầy-gỏ trên youtube như trên, kênh hoi bui]

– YÊU CẦU 8: Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh kinh tế TPHCM. [Sáng chế Giải pháp Tàu đệm từ STCM của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu nầy-gỏ trên youtube như trên, kênh hoi bui]

– YÊU CẦU 9: Làm phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: Đất+Nước+Điện+Đường+ Việc làm. Sáng chế Giải pháp Đê biển STCM hay Năng lượng tái tạo STCM hay Đê biển STCM+Sáng chế Tàu đệm từ STCM của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu nầy-gỏ trên youtube như trên, kênh hoi bui]

ĐÂY LÀ 12 YÊU CẦU CẦN CÓ GIẢI PHÁP CỦA ĐBSCL VÀ DOANH NGHIỆP

YÊU CẦU 1: Hết ngập nước.

YÊU CẦU 2: Hết lún đất.

YÊU CẦU 3: Hết lở đất.

YÊU CẦU 4: Hết mất rừng ngập mặn.

YÊU CẦU 5: Hết hạn mặn.

YÊU CẦU 6: Hết thiếu nước ngọt.

YÊU CẦU 7: Hết thiếu phù sa.

YÊU CẦU 8: Hết thiếu điện.

YÊU CẦU 9: Hết thiếu đường giao thông.

YÊU CẦU 10: Hết thiếu việc làm.

YÊU CẦU 11: Hết thiếu đầu tư trong ngoài nước.

[Chỉ 1 Sáng chế Giải pháp Đê biển STCM hay Năng lượng tái tạo STCM hay Điện sóng biển STCM của chúng tôi đáp ứng được 11 yêu cầu nầy-gỏ trên youtube như trên, kênh hoi bui].

YÊU CẦU 12: Làm phát triển hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế xã hội bền vững.
[Sáng chế Giải pháp Tàu đệm từ STCM và Metro STCM của chúng tôi đáp ứng được yêu cầu nầy-gỏ trên youtube như trên, kênh hoi bui]

NGOÀI RA ĐỂ BẢO ĐẢM KẾT QUẢ CHÚNG TÔI ĐÃ KIỂM CHỨNG BẰNG 15 BÀI XÁC NHẬN 7 SÁNG CHẾ CỦA NHÓM STCM ĐẠT CHẤT LƯỢNG

1- Tên 7 Sáng chế của Nhóm STCM.
2- Đáp ứng 9 yêu cầu cần có giải pháp của TPHCM và 12 yêu cầu cần có giải pháp của ĐBSCL.
3- Giấy chứng nhận Patent VN+Công báo.
4- Giấy chứng nhận Patent Mỹ-Quốc tế.
5- Có bản xác nhận Khả thi.
6- Có bản xác nhận Có cơ sở khoa học.
7- Đưa lên Youtube không ai chê, đạt yếu tố khách quan.
8- Các bản mô tả để xin Patent 7 sáng chế của Nhóm STCM.
9- Các bài giải đáp các câu hỏi thông thường 7 sáng chế nầy.
10- Các bài công bố quốc tế.
11- Phần mô tả của các video đã đưa lên Youtube về 7 sáng chế .
12- Các bài tóm tắc và lợi ích 7 sáng chế.
13- Các bài Cách làm và Ưu nhược điểm 7 sáng chế.
14- Các bài Cấu tạo và Nguyên lý hoạt động 7 sáng chế.
15- Thống kê thành tích.

Liên hệ: Bùi quang Hội – Hội Cựu Giáo Chức TP Biên Hòa Đồng Nai Email: [email protected]
Chúng tôi gồm: – Tiến Sĩ Nguyễn Đăng Trình ở Pháp, hiện là giảng viên chính thức trường Đại Học Bách Khoa TPHCM.
– Kiến Trúc Sư Hoàng Văn Việt [Việt kiều Mỹ]
– Kiến Trúc Sư Nguyễn Mạnh Dũng [Hội Kiến Trúc Sư Đồng Nai]
– Nhóm nghiên cứu độc lập STCM Biên Hòa-Đồng Nai.
– Công ty cổ phần xây lắp thương mại Bến Tre.
Mong được góp ý phản biện hoặc xem xét thực hiện 1 đoạn

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong