Hệ thống phi tuyến quy mô lớn (Large-scale nonlinear System) là những hệ thống rất phức tạp gồm nhiều các hệ thống con liên kết và tương tác qua lại với nhau. Hệ thống phi tuyến quy mô lớn có thể được ứng dụng trong các hệ thống lưới điện, hệ thống giao thông hoặc hệ thống viễn thông. Thiết kế bộ điều khiển và bộ quan sát cho hệ thống phi tuyến quy mô lớn cho tới ngày nay vẫn là một bài toán phức tạp. Trong nghiên cứu gần đây, phương pháp mô hình hoá hệ thống phi tuyến quy mô lớn dưới dạng các mô hình đa thức mờ Takagi-Sugeno (Polynomial T-S fuzzy model) đã được áp dụng. Phương pháp này giúp tăng độ chính trong phương pháp mô hình hoá đồng thời giảm độ phức tạp và khối lượng tính toán khi thiết kế bộ điều khiển và bộ quan sát. Bộ điều khiển và bộ quan sát trong trường hợp này sẽ được mô tả dưới dạng mô hình đa thức mờ Takagi-Sugeno. Để tìm được tham số cho bộ điều khiển và bộ quan sát, cách tiếp cận tổng toàn phương (Sum-Of-Square) được áp dụng.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghe