Một trong những điểm mấu chốt để có thể Layout một web page chính là phải hiểu rõ và sử dụng thành thạo Selector cùng các thuộc tính có liên quan đến các thành phần muốn tác động trên cấu trúc HTML. Nội dung chính của video này bao gồm các mục tiêu sau:
– Selector: DOM , Pseudo & Combinator selector
– Đơn vị đo, Màu sắc sử dụng trên web: Color code, function (rgb, rgba), constant
– Phân tích & Layout site :
. . .
* Slide:
* Code for project:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu