Dựa trên nhu cầu thực tiễn Việt Nam đang cần có 1 tiêu chuẩn quốc gia để định nghĩa những sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn có thể thay thế cho các sản phẩm nhựa truyền thống, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã tiến hành xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về khả năng phân hủy hoàn toàn của các sản phẩm sinh học.

Tại Việt Nam, Tập đoàn An Phát Holdings là doanh nghiệp đầu tiên sản xuất thành công các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tổng cục đã lựa chọn An Phát Holdings là đơn vị đồng hành, cùng phối hợp thực hiện. Tiêu chuẩn này sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong