(VTC14) -Hiện nay, Việt Nam đang đối mặt tình trạng ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, nhất là khi tại các khu công nghiệp và đô thị, hệ thống sông, ngòi, ao, hồ đều bị ô nhiễm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chất lượng nước thải chưa được kiểm soát chặt chẽ, nhiều công trình, cơ sở, khu công nghiệp chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong