『Em vẫn chạy tiếp được… Em thấy như mình đang bay vậy…』
『Anh biết, nhưng em phải nghĩ cho anh với chứ. Anh có tuổi rồi, muốn về sớm đi ngủ』

Nguyên tác: Công Tử Ưu
☆ Sản xuất: Nhĩ Đóa Thập Đường Studio
☆ Nhóm CV:
Bách Xương Ý: Trịnh Hi
Đình Sương: Dương Tử
Chúc Văn Gia: Tô Thượng Khanh
Chúc Ngao: Lưu Tông
Ông Vận Nghi: Bạch Tuyết Sầm
Nghiêm Lập Khiêm: Thương Hồng
Lương Chính Tuyên: Tôn Lộ Lộ
Đình Vân: Trương Khải

❀ Brought to you by Dreamers’ Bakery ❀
✿ Nhà bự: ✿

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giai-tri