Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tràn lan, kéo dài nhiều năm không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư mà còn tác động tiêu cực đến an ninh tài chính, an toàn nợ công và tăng trưởng kinh tế bền vững. Hệ quả là nhà thầu và các doanh nghiệp đối tác có nguy cơ phải giải thể, phá sản. Bên cạnh vấn đề nợ đọng nêu trên, những rủi ro phát sinh tranh chấp trong hoạt động thi công xây dựng đang ngày càng gia tăng do tính đa dạng và phức tạp của các hợp đồng xây dựng và các biến động của môi trường kinh doanh.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhận diện rủi ro thông qua các bài học thực tiễn giải quyết tranh chấp, từ đó rút ra bài học trong việc soạn thảo, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng thầu xây dựng, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) tổ chức hội thảo trực tuyến “Bàn về những tranh chấp trong hợp đồng thầu xây dựng hiện nay và cách giải quyết”

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu