Lớp học Abhidhamma ( Pāli – Anh – Việt ) bắt đầu từ thứ Hai ngày 07/09/2020, do Sư Cô Liễu Pháp phụ trách, dành cho các Tăng ni và Phật tử bằng tiếng Pāli, tiếng Anh và tiếng Việt. Lớp sẽ được tổ chức trực tuyến trên Zoom, ID 3867070087, vào lúc 7:00​ – 9:00​ tối thứ Ba và thứ Sáu ở Việt Nam, (7:00​-9:00​ sáng thứ Ba và thứ Sáu ở USA Central Time) hàng tuần .
Nội dung môn học sẽ dựa trên cuốn Abhidhammatthasaṅgaha, bản dịch tiếng Anh “A Manual of Abhidhamma” của ngài Narada, và bản dịch tiếng Việt “Thắng Pháp Tập Yếu Luận” của Hòa Thượng Thích Minh Châu.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong