Hội thảo Vệ tinh của Boehringer
Ứng dụng các cập nhật từ ESC: SGLT2i – Nền tảng mới trong điều trị suy tim

Chủ toạ:
– PGS.TS. Châu Ngọc Hoa; Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Học Việt Nam
– PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Học Việt Nam
Panelist
– PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang; Tổng Thư ký Hội Tim mạch Học Việt nam
– BSCKII. Nguyễn Thanh Hiền; Bệnh viện Đại học Y Dược, TP. HCM
– ThS. Văn Đức Hạnh; Viện Tim mạch Việt Nam
– ThS. Nguyễn Trường Duy; Bệnh viện Đại học Y Dược, TP. HCM

Đã nên xem SGLT2i là thuốc đầu tay cho mọi người bệnh suy tim hay chưa?
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

Thảo luận ca lâm sàng 1: Người bệnh suy tim có phân suất tống máu giảm (HFrEF) ổn định sau đợt suy tim cấp.
BSCKII. Nguyễn Thanh Hiền: Tôi sẽ điều trị thế nào?
ThS. Văn Đức Hạnh: Thực tế tôi điều trị thế nào?

Thảo luận ca lâm sàng 2: Người bệnh suy tim có phân suất tống máu giảm (HFrEF) mới chẩn đoán.
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang: Tôi sẽ điều trị thế nào?
ThS. Nguyễn Trường Duy: Thực tế tôi điều trị thế nào?

YouTube
Facebook
Website

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai