Hế lô hế lô, Ông dev đây!

Trong phần này mình sẽ nói về Use Case Diagram.

Tóm tắt:
– Trong UML có 4 đối tượng:
+ System
+ Actor
+ Use Case
+ Relationship
– System có thể là một website hoặc 1 ứng dụng, cũng có thể là 1 component nào đó.
– Actor gồm 2 loại là Primary actor và Secondary actor
– Primary actor sẽ khởi đầu, khởi chạy Use Case. Primary actor sẽ nằm phía bên trái của system.
– Secondary actor sẽ phản hồi, phản ứng lại. Secondary actor sẽ nằm phía bên phải của system.
– Use Case là các feature, function của hệ thống.
– Các dạng kết nối:
+ Association: Mối liên kết cơ bản của Actor và Use Case
+ Include: Base Use Case xảy ra thì Included Use Case chắc chắn phải xảy ra.
+ Extend: Base Use Case xảy ra thì có thể hoặc không Extended Use Case xảy ra.
+ Generalization: Giống như kế thừa trong OOP
– Extension points là 1 dạng viết rõ ràng hơn của extend relationship.

Mọi người xem video mình sẽ có ví dụ và giải thích cách vẽ và ý nghĩa cụ thể.

Link của cả playlist UML:

— Để xem những video về lập trình và gaming —
Nhấn vào đây để theo dõi kênh mình nhé:

— Blog của mình —

— Facebook page của mình —

— Ủng hộ Ông Dev —

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
#ôngdev #uml #UseCaseDiagram

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong