Link nội dung ghi bài vào vở:
HS chỉ làm bài tập sau thời gian công chiếu, Link bài tập:
Chỉ làm bài tập 1 lần nên hãy chắc chắn rằng các em đã xem hết video tuần 23 và tuần 24 nhiều lần và đã hiểu bài trước khi làm bài tập.
Hạn chót làm bài tập là 1 ngày tính từ ngày công chiếu.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc