Trường THPT Việt Âu là Trường đầu tư về chất lượng giáo dục hàng đầu trong hệ thống các Trường tại TP. HCM, cung cấp cho học sinh những kiến thức tốt nhất, nhằm chuẩn bị cho các em đạt được những thành công cao nhất trong các Trường Đại học tại Việt Nam và Quốc tế, đảm bảo các em có kiến thức vượt trội so với các trường khác sau một năm học tại Trường Việt Âu. Nâng cao trình độ ngoại ngữ bằng chương trình Tiếng Anh Quốc Tế.
Tầm nhìn
Trở thành Trường THPT ngoài công lập có chất lượng giảng dạy hàng đầu tại Việt Nam. Là nơi thúc đẩy học sinh phát triển toàn diện: trí tuệ, cảm xúc, tinh thần, sáng tạo và kỹ năng độc lập để phù hợp với môi trường Đại học trong nước và du học Quốc tế.
Sứ mệnh
Giúp mỗi học sinh có được nguồn kiến thức, sự khích lệ để các em đạt được tiềm năng độc đáo của bản thân mình và trở thành người có trách nhiệm trong việc học tập, cá nhân, xã hội và nghề nghiệp trong tương lai.
Cơ sở vật chất
Các cơ sở của Nhà trường đều được xây dựng mới, trang thiết bị hiện đại 100% theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong