Trò chơi “Đánh đu” tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Canh Tý 2020 tại Đọi Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (Game “Swing” at the Doi Son Feast of the Spring Ceremony of the Year of the Rat in 2020 in Doi Son, Duy Tien Town, Ha Nam Province)

#TrochoiDanhdu #LehoiTichdien #DoiSonDuyTienHaNam

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc