VẬT LÝ LỚP 10 ĐỘNG LỰC HỌC : OTÔ chuyển động trên mặt phẳng ngang lực kéo động cơ F
Một ôtô có khối lượng m bắt đầu chuyển động trên đường nằm ngang với lực kéo F. Biết hệ số ma sát của xe với mặt đường bằng μ biết : g = 10m/s2; m = 1,5 tấn; F = 3750N; μ = 0,05.
1. Tính gia tốc của ô tô ?
2. khi ôtô chuyển động đều, tính lực kéo của động cơ
GIẢI
CÔNG THỨC : F – μ.mg = ma
Phương pháp trắc nghiệm :
+ DẠNG toán thuận : cho lực F tính gia tốc : a = F/m – μg
+ DẠNG toán nghịch :
– cho (v, t) tính gia tốc a = v/t
– cho (v, s) tính gia tốc a = v^2-vo^2/2s
lực F = ma + μ.mg, tổng hợp công thức giải nhanh vật lý 12.

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc