Các em sẽ nhận bài tập từ GVCN của lớp mình (qua zalo GVCN hoặc group lớp). Chú ý hoàn tất bài tập và nộp đúng thời gian quy định
1. Bài tập củng cố hạn chót là 15h30 ngày 09/05/2020
2. Bài luyện tập hạn chót là 13h30 ngày 10/05/2020

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc