Toán 5_Tổng-tỉ_Hiệu-tỉ
Bài 1: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được số đường bằng 3/5 số đường bán được trong ngày thứ hai. Tính số đường bán được trong mỗi ngày, biết rằng trong hai ngày đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 40kg đường?

Bài 2: Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. Cách đây 3 năm, tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người hiện nay?

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc