– Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời (tên tiếng Anh: The Provisional National Government of Vietnam) là một tổ chức tự thành lập vào năm 1991 tại Mỹ. Người đứng đầu tổ chức là Đào Minh Quân, giữ chức vụ Thủ tướng. Từ tháng 1 năm 2018,
–  Bộ Công an Việt Nam đã đưa tổ chức này vào danh sách các tổ chức Khủng bố.
– Từ cuối năm 2019, tổ chức này là một trong số các tổ chức hoạt động nhằm mục đích lật đổ chế độ XHCN tại Việt Nam và khôi phục “Đệ Tam VNCH”.
– Thời gian qua, tổ chức này đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc Nhà nước Việt Nam. Đưa ra các luận điệu lừa đảo cấp nhà, cấp đất, bão lãnh sang Mỹ để dụ dỗ, lôi kéo người dân trong nước tiến hành chống phá chế độ, tiến hành các hoạt động khủng bố.
– Nhưng thực tế, việc cấp nhà, cấp đất, bão lãnh sang Mỹ là không có thật. Khi những người nhẹ dạ, cả tin bị chúng dụ dỗ vi phạm pháp luật và bị xử lý thì bon chúng bỏ mặt và phủ nhận trách nhiệm.
– Cần lên án và tổ chức đấu tranh tổ chức khủng bố và lừa đảo này.
🚨 Khi phát hiện vấn đề liên quan tổ chức này mọi cá nhân phải báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý theo qui định.
#chinhphuquocgiavietnamlamthoi
#tochuckhungbo

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu