Bản chất mục đích hoạt động nhóm Huyền Cơ trên không gian mạng xã hội( fb, youtube) các dự đoán và quan sát mối quan tâm của tôi về nhóm này trong thời gian tới ở các sự kiện tình huống nào.
Trong livetream cách đây ngày 6/8 tôi ra thời hạn 1 tuần để nhóm Huyền Cơ đưa ra bằng chứng hoặc xóa video mà họ đã đưa trên youtube Huyền Cơ tv ” ngậm máu phun người, bịa đặt trắng trợn ” rằng tôi là Việt Tân.

link video trên youtube Huyền cơ tv bịa đặt bẩn thỉu về tôi.

Tôi đã chủ động nhắn tin, gửi nội dung video tôi đề nghị họ đưa bằng chứng và xóa video “vu khống tôi là Việt tân” đến trang fb Huyền Cơ plus, họ đã đọc, và không có hành động xóa link video tôi đề nghị họ đối thoại một cách văn minh như trên.
Nhóm Huyền Cơ là một tập hợp cá nhân tự phát nhưng đằng sau tôi cho là môt tổ chức mafia chính trị ngầm, từ phía hải ngoại ba que thì rõ ràng rồi, nhưng nhóm Huyền Cơ có thế lực lợi ích nhóm giả đỏ chống lưng trong nước với mục tiêu lật đổ chính quyền VN hiện nay nhằm chia quyền cho Đào Minh Quân, Việt Tân, 3// cờ vàng, thực hiện đa nguyên đa đảng.. bất chấp việc này sẽ gây ra chiến tranh như Syria, Lybia cho đất nước.
Chắc chắn khi cáo buộc trầm trọng này về nhóm Huyền Cơ, tôi đã có đầy đủ bằng chứng trong tay.🧐🤓
P/s chỉ một vài cá nhân thủ lĩnh nhóm Huyền Cơ ý thức rõ ràng mục tiêu lật đổ chính quyền thực hiện đa nguyên đa đảng giao quyền cho Đào Minh Quân, Việt Tân.. , còn những người khác do ngây thơ kém hiểu biết bị lôi kéo và không ý thức được mục đích hoạt động của nhóm này nhưng vẫn tham gia.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghe