TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA HIDRO
Học trực tuyến tại:

1. Tính chất vật lí
Là chất khí không màu, không mùi, không vị.
Nhẹ nhất trong các khí (𝑑_(𝐻_2/𝑘𝑘)=2/29).
Tan rất ít trong nước.
2. Tính chất hóa học
Khí hiđro có tính khử.
Ở nhiệt độ thích hợp, H2 không những kết hợp được với đơn chất O2 mà còn có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại.
Các phản ứng này đều toả nhiều nhiệt.

Học online Khóa học Hóa học lớp 8
Tính chất và ứng dụng của hidro
Hóa 8

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong