Tin học 12 – Bài tập thực hành số 7 – Mẫu hỏi trên nhiều bảng.
Xem và thực hành đúng yêu cầu, trong video có 2 câu hỏi, các bạn tự trả lời vào vở.
Bài tập thực hành số 7 lưu vào Drive gồm: File access BTTH7 +BTLT, Video quay lại bài thực hành (gồm cả bài tập làm thêm). Chúc các nhóm học tốt

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc