Công thức: Formula :
1)Gạo tẻ 0,5kg ủ thối. 1) Rotting rice :500 gr
2)Thóc mầm 0,5kg ủ chua. 2)fermented grain germination :500 gr
3) Bột ngô 0,1kg rang thơm 3)roasted corn :1000 gr
4) Trứng gà 2 cái. Trộn đều dùng ngay. 4) 2 eggs (four things mixed. Ready use )

Buộc lưỡi câu đôi,dùng mồi bột

Mồi câu cá tự nhiên,đa dụng

Mồi câu,cá rô phi,mùa đông (6)

Mồi câu ,cá trôi,mùa đông (7)

Mồi câu,cá chép,mùa đông (13)

Mồi bột, câu cá chép, (5)

Cứt ba nắng. mồi câu cá tuyệt hảo.

Mồi nền,ủ sẵn cho câu cá trắng

Mồi câu,cá trôi (6) mồi xả

Kỹ thuật ,làm mồi bột (part 5)

Kỹ thuật,làm mồi bột (part 4)

Kỹ thuật,làm mồi bột (part 3)

Kỹ thuật,làm mồi bột (part 2)

Kỹ thuật,làm mồi bột (part 1)

Câu lancer,với mồi giun chỉ

hộp mồi ,câu lancer

Mồi câu,cá chép (12)

Kỹ thuật mồi,lancer chìm

Cách gài lưỡi câu, giúp mồi tươi,sống dài hơn

Cách nắm,mồi câu chìm,lancer

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/bat-dong-san