Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1 Local environment được trình bày theo các phần: Getting Started, Listen and Read, Speak, Listen, Read, Write, Language Focus bám sát theo sách giáo khoa Tiếng Anh 9.

Vocabulary (Local environment) 0:00
Từ vựng về các sản phẩm thủ công, ngành nghề thủ công truyền thống

Vocabulary (Local environment – cont.) 6:14
Từ vựng về các sản phẩm thủ công, ngành nghề thủ công truyền thống

Pronunciation (Stress on content words) 14:12
Phát âm (Trọng âm ở từ mang nghĩa)

Grammar (Complex sentences: review) 24:39
Ngữ pháp (Ôn tập câu phức)

Grammar (Phrasal verbs) 35:10
Ngữ pháp (Động từ thành ngữ)

Speaking (Talk about traditional crafts) 43:34
Nói về các làng nghề thủ công truyền thống, lợi ích và thách thức

Listening (About places of interest) 46:52
Nghe về các địa điểm du lịch được yêu thích

Trọn bộ tiếng Anh lớp 9:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc