UNIT 1/IN THE SCHOOL PLAY GROUND/LESSON 1/TIẾNG ANH LỚP 1-BỘ GDĐT SOẠN THEO SÁCH TIẾNG ANH LỚP 1 CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI 2020 CỦA BỘ GDĐT nhằm giúp các em học sinh lớp 1 học tốt hơn môn tiếng anh

Tiếng anh tiểu học channel là kênh chuyên về môn học Tiếng Anh cho các em học sinh tiểu học .Các em và các bậc phụ huynh hãy đăng ký kênh để nhận nhiều bài học mới nhất.
LINK ĐĂNG KÝ KÊNH:

LINK ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC TẠI NHÀ :

KHÓA HỌC KÈM 1-1 CHO BÉ LUYỆN CHUẨN PHÁT ÂM VÀ GIAO TIẾP:

Link video bài giảng tiếng anh lớp 1 chương trình I LEARN SMART START:
Getting started:

Unit 1.lesson 1

Unit 1.lesson 2
Unit 1.lesson 3
Unit 2.lesson 1

Unit 2.lesson 2
review 1:
Unit 3.lesson 1

Unit 3.lesson 2
Unit 3.lesson 3
Unit 4.lesson 1
Unit 4.lesson 2 https: //youtu.be/9X2WQAnpstM

Unit 4.lesson 3
Unit 5.lesson 1

Unit 5.lesson 2

unit 5 lesson 2

Unit 5.lesson 3

unit 6: lesson 1
unit 6: lesson 2
unit 6: lesson 3
unit 7: lesson 1
unit 8: lesson 1
unit 8: lesson 2
unit 8: lesson 3
unit 9: lesson 1
unit 9: lesson 2
unit 9: lesson 3
unit 10: lesson 1
unit 10:lesson 2
unit 10: lesson 3

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc