VTC14 |Kiểu thời tiết nắng mưa thất thường như vậy là điều kiện thuận lợi cho sự sinh sôi, phát triển của loài sâu vẽ bùa thường gây hại trên cây ăn quả có múi như: Cam, quýt, chanh, bưởi, quất. Đặc biệt tấn công mạnh hơn ở các cây trong giai đoạn ra chồi và lá non.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/nong-nghiep