Thờ Phượng Trong Giáo Dục – Bài Học 7
Giáo Dục Cơ Đốc (Trường Sa-bát Quý 4 – 2020)

CÂU GỐC: “Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, Đem lễ vật đến trước mặt Ngài; hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va” (1 Sử Ký 16:29).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Đa-ni-ên 3; Khải huyền 14:6–12, Thi thiên 78:1–17, Giăng 4:7–26, 1 Sử Ký 16:1–36, Mác 7:1–13.

Thờ phượng là một phần quan trọng của nhân loại, của bản chất con người, ngay cả trong bản chất con người sa ngã. Chắc chắn chúng ta được tạo ra là những sinh vật, ngoài sự tự do được Chúa ban cho, biết thờ lạy Chúa vì chúng ta yêu mến Ngài và biết rằng Ngài là Đấng xứng đáng được tôn thờ. Việc thờ phượng, vì vậy, hẳn là khá dễ dàng trong một thế giới trước Sự Sa ngã, là khi con người được tiếp cận gặp Chúa mặt đối mặt trong một thế giới được sáng tạo không bị ô nhiễm bởi tội lỗi, chết chóc và hủy diệt. Đó đã là một thế giới do Chúa tạo dựng mà chúng ta, là những kẻ chỉ biết đến một thế giới bất toàn, khó có thể tưởng tượng được.

Tất nhiên, ngày nay, mặc dù nhu cầu thờ phượng bẩm sinh vẫn tồn tại trong chúng ta, nhưng cũng giống như mọi thứ khác trên thế giới này, nó đã bị vặn vẹo và bị bóp méo bởi tội lỗi. Điều ấy có nghĩa là chúng ta, ngoài nhiều điều sai lạc khác, cũng có thể tôn thờ những điều sai lạc, hoặc thậm chí cuối cùng không thờ phượng Chúa theo cách phải lẽ, đúng cách mà chúng ta phải thờ phượng Ngài (hãy đọc, như trong Mác 7:1–13, Giê-rê-mi 7:4).

Do đó, vì sự thờ phượng rất quan trọng đối với đời sống Cơ Đốc giáo, giáo dục Cơ Đốc giáo phải đối phó với câu hỏi về sự thờ phượng, chủ đề cho bài học trong tuần này.

Xem / Tải về toàn bộ bài học theo liên kết sau đây:

======= xXx =======

Tiếng Nói Hy Vọng – Voice of Hope – Cơ Quan Bồi Dưỡng Linh Trí Thể

Chủ nhiệm: Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Điện thoại: (1) 626 422 6841
Facabook:
Website:
Email: [email protected]

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong