Video này ghi lại bài giảng: Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể, giảng cho lớp 12 Tin, trường Phổ Thông Năng Khiếu, ĐHQG TP.HCM sáng thứ 4, ngày 24-2-2021.

#nguyenvanthuy #ungdungtichphan #thetichvatthe

Subcrible Nguyễn Văn Thuỳ:

-VI TÍCH PHÂN 1B:
-VI TÍCH PHÂN 1C:
-TOÁN CAO CẤP C:
-GIẢI TÍCH B2:
——
Nguyễn Văn Thùy, Khoa Toán-Tin học, Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia TP.HCM.
——
Nguyen Van Thuy,
Faculty of Mathematics and Computer Sciences,
University of Science, Vietnam National University – Ho Chi Minh City,
227 Nguyen Van Cu, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai