The start time:
Tái chế và phân loại rác thải toàn cầu vì lợi ích tương lai.
Con người thay đổi suy nghĩ trong việc sử dụng rác thải.
Công nghệ tái sử dụng rác thải sinh hoạt, điện tử, y tế…tạo sản phẩm có giá trị trong mọi lĩnh vực.
Quá trình phân loại rác tại nguồn và chế biến rác thải hữu cơ làm phân ủ compost phục vụ sản xuất cây trồng.

Time 3′ :55 s, giải trí ” ĐỒNG HỒ THÔNG MINH THOÁT HIỂM “.
……………………………………………………………………………………………….
Cám ơn bạn đã xem video. THANKS FOR WATCHING !!!

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong