Sau khi nhà Tần sụp đổ năm 206 TCN, Triệu Đà thành lập nhà Triệu và nhiều lần đem quân sang xâm lược Âu Lạc. An Dương Vương lấy nỏ thần ra bắn, mỗi phát bắn tên bay rào rào quân địch chết như ngả rạ. Uy lực khủng khiếp của nỏ thần khiến quân Triệu kinh hồn bạt vía. Sách “Lĩnh Nam chích quái” chép rằng: “Cứ đem nỏ ra chĩa vào quân giặc là chúng không dám đến gần”. Nhiều người đặt câu hỏi: Vậy nỏ thần bắn trăm phát trăm trúng chỉ có trong truyền thuyết hay là vũ khí có thật của người Việt?

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghe