STV – UBND tỉnh Sóc Trăng đã cấp chủ trương đầu tư 10 dự án cho 9 nhà đầu tư. Hiện 6 nhà đầu tư ở các vị trí số 1,3,5,6,19,20 đã ký hợp đồng mua tuabin và tổng thầu. Dự kiến trong tháng 9/2020, sẽ triển khai thi công các hạng mục đúng như tiến độ cam kết và đưa các dự án vào vận hành trước tháng 10-2021. Đối với các dự án số 2, số 7 và số 18 có khả năng chậm tiến độ.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sóc Trăng.
Cám ơn các bạn đã xem.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu