Tại những quốc gia độc tài trong đó có VN, người dân hoàn toàn không có quyền tự do ngôn luận. Tất cả các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ… đều phải chịu sự định hướng, kiểm soát, kiểm duyệt chặt chẽ của đảng và nhà nước cộng sản VN.

Tự do ngôn luận là cái không thể thiếu trong xã hội tự do dân chủ, là một những khác biệt căn bản giữa nước tự do dân chủ và chế độ độc tài. Thế nhưng vài năm gần đây ở các nước dân chủ phương Tây liên tục có tranh luận gay gắt về tự do ngôn luận và mâu thuẫn giá trị, ví dụ mâu thuẫn giữa tự do ngôn luận và Hồi giáo, giữa tự do ngôn luận và political correctness, cancel culture hay giữa tự do ngôn luận và vấn đề fake news…

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong