Tiếng Anh 1. Smart Start 1.
Tiếng Anh 2. Smart Start 2:
Các bạn nhấp vào thời gian để đến bài mình cần nhé.
0:00:22 Getting Started
0:03:26 Unit 1 FAMILY
0:10:37 Unit 2 SCHOOL
0:18:03 Unit 3 COLORS
0:23:04 Unit 4 MY BODY
0:30:28 Unit 5 ANIMALS
0:38:35 Unit 6 ACTIVITIES
0:43:22 Unit 7 NUMBERS
0:50:54 Unit 8 FOOD
0:58:41 Unit 9 TOYS
1:05:09 Unit 10 MY HOUSE
#SEnglish
#smartstartgrade1
#Tienganhlop12020
#Englishlessons
#Englishspeaking
#English
#Englishforkids
#smartstart
#tienganhthieunhi

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong