Trả lời Skills 1 trang 32 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:

Task 1: 00:16
Task 2: 06:43
Task 3A: 15:35
Task 3B: 21:55
Task 4A: 28:05
Task 4B: 32:37

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong