Sinh viên Đại học edX: Phan Tiến Thành
MSV: CUV019HP73 Khoá: 1 – Ngành: TMĐT
Hoàn thành bài tập số: 13 Môn: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Chủ đề của bài tập: tài sản cố định
Giảng viên hướng dẫn: thầy Hoàng Xuân Vương
Link bài viết luận: không có
Thông tin người hoàn thành: Phan Tiến Thành
+ Link Facebook cá nhân:
——————————————-
Đại học edX – Làm trước học sau
70% Thực hành – 30% Lý thuyết
Website:
Điện thoại: 024 224 11911

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai