Sinh viên Đại học edX: Nguyễn Quang Minh
MSV: CUV019HP18 Khoá:1 – Ngành:QTKD
Hoàn thành bài tập số: 7 Môn:Soạn thảo văn bản
Chủ đề của bài tập: Giới thiệu về add picture trong Word
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Ngọc
Link bài viết luận:
Thông tin người hoàn thành:
+ Link Facebook cá nhân:
——————————————-
Đại học edX – Làm trước học sau
70% Thực hành – 30% Lý thuyết
Website:
Điện thoại: 024 224 11911

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong