#Rainbowcandy #MagicBook #ToMau
chào các em, hôm nay chị Linh Nhi sẽ Giới Thiệu cho các em 1 quyển sách ma thuật và bút thần kỳ, tô màu và biến mất trong vòng 1 phút…
Hi everyone. We are ‘ Rainbow Candy’.

Drawing, Coloring, Sand mosaic, Stop Motion etc …
We’ve created funny videos
I show you.

Please subscribe & like.

안녕하세요. Rainbow Candy (무지개 사탕)입니다.

그림그리기, 색칠하기, 모래 모자이크, 스톱모션 등…
재미있는 동영상을 만들고 있습니다.

구독과 좋아요 부탁드립니다.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/o-to-xe-may-xe-khac