Please LIKE VIDEO, SHARE VIDEO and SUBSCRIBE (All) + click the bell to support my channel
👀 Liên hệ Tư vấn, Học hỏi và Luyện tập
Mobile phone: 0903395663
Email: [email protected]

#masterlangduongchannel #carfighting #đấuxe

Video này hướng dẫn các bạn thành thạo các khối lệnh trong lập trình Scratch để tạo ra game đấu xe vui vui:
Trong Video có các nhân vật và chức năng:
– Intro game (giới thiệu về Game)
– Menu chọn chức năng trong Game

👀 Xem thêm một số video liên quan khác:
#S1 MUỐN CRUSH CÓ SCRATCH | Cài đặt SCRATCH DESKTOP 3.6 – Khối lệnh LOOKS | Towards the 4.0 era

#S2 MUỐN CRUSH CÓ SCRATCH | Khối lệnh MOTION | Towards the 4.0 era

#S3 MUỐN CRUSH CÓ SCRATCH | Khối lệnh EVENTS & CONTROL | Towards the 4.0 era

#S4 MUỐN CRUSH CÓ SCRATCH | Khối lệnh VARIABLES | Sử dụng biến trong Scratch | Towards the 4.0 era

#S5 MUỐN CRUSH CÓ SCRATCH | Khối lệnh OPERATORS – Money changing | Towards the 4.0 era

#S6 MUỐN CRUSH CÓ SCRATCH | Khối lệnh Điều kiện | Towards the 4.0 era

#S7 MUỐN CRUSH CÓ SCRATCH | Lập Điều kiện trong Scratch | Towards the 4.0 era

#S8 MUỐN CRUSH CÓ SCRATCH | Khối lệnh lặp trong Scratch | Towards the 4.0 era

#S9 MUỐN CRUSH CÓ SCRATCH | Khối lệnh Sensing (cảm biến, tương tác) | Towards the 4.0 era

#S10 Part 1 – SCRATCH | Phi công GIÀ lái máy bay TRẺ – Tập lái + Bắn| Towards the 4.0 era

#S10 Part 2 – SCRATCH | Phi công GIÀ lái máy bay TRẺ – Quân thù tới | Towards the 4.0 era

#S10 Part 3 – SCRATCH | Phi công GIÀ lái máy bay TRẺ – Chiến đấu | Towards the 4.0 era

#S11 Part 1 – SCRATCH | CAR FIGHTING – Đấu xe – Intro (Introduction) + Menu | Towards the 4.0 era


Please LIKE VIDEO, SHARE VIDEO and SUBSCRIBE (All) + click the bell to support my channel
Thanks

.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong