Quyết toán thuế và lập BCTC cuối năm là sự tuyên bố về kết quả kinh doanh và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Là tài liệu quan trọng để thể hiện giá trị doanh nghiệp và trình độ của nhà quản lý trong Lãnh đạo và Điều hành. Nếu chủ DN không quan tâm và nghĩ rằng đó là việc của Kế toán thì DN sẽ lâu phát triển và suy kiệt trong nay mai. Tại sao chủ DN không chủ động nắm bắt vấn đề Tài chính để giúp cho DN của mình trở nên tốt hơn và tầm nhìn, xứ mệnh được định vị rõ hơn?

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu