សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប៉ុស្តិ៍ “Quach Mengly Podcast” We inspire what you dream.

Quach Mengly Podcast – ការលូតលាស់របស់យុវវ័យ (ឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី)

ខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា តាមការធ្វើវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំ អាចជួយឱ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗ គំនិតទស្សនៈអប់រំល្អៗ គតិផ្ដើមក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយថ្មី និងបទពិសោធន៍ល្អៗ នៅក្នុងការស្ដាប់ប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ និងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ ប្រសិនបើពេញចិត្ត និងគាំទ្រឱ្យមានការផលិតវីដេអូល្អថ្មីដូចនេះបន្ថែមទៀត សូមបងប្អូនជួយ Subscribe, Like និង Share ទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ទាំងអស់គ្នាផងណា សូមអរគុណ 😊 អានសៀវភៅដើម្បីមនុស្សជាទីស្រលាញ់ ដើម្បីកម្ពុជា ដើម្បីទាំងអស់គ្នាផងណា 😊

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/nong-nghiep