Chương trình thờ phượng hàng tuần mở cho mọi người ở mọi nơi tại phòng nhóm ZOOM (Cần ID và password xin gởi email cho Hội thánh)
11:00 sáng (giờ Vancouver, BC Canada) Chúa Nhật nhóm thờ phượng
Ghi chú: Phòng ZOOM luôn mở trước giờ nhóm 30 phút
Hội Thánh Tin Lành Người Việt Vancouver, Canada
Địa chỉ liên lạc:
Hung Phi Nguyen
#110 76 N. Nanaimo Street, Vancouver, BC V5L 3G2 Canada
Email: [email protected]

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong