Phan Châu Trinh – Nhà Cải Cách Vĩ Đại Và Cuộc Vận Động Duy Tân Chống Pháp

Có thể xem Phan Châu Trinh là người có tư tưởng dân chủ sớm nhất trong số các nhà nho yêu nước tiến bộ cuối TK XIX – đầu TK XX. Ông chọn con đường dấn thân tranh đấu nhưng ôn hòa, bất bạo động, coi dân chủ cấp bách hơn độc lập và cho rằng việc dùng luật pháp, cai trị quy củ có thể quét sạch hủ bại phong kiến. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, suốt đời gắn bó với vận mệnh đất nước, với cuộc sống sôi nổi, gian khó và thanh bạch, Phan Châu Trinh xứng đáng để hậu thế ngưỡng mộ, noi theo.

Nguồn: vi.wikipedia.org, nguoikesu.com, baodanang.vn, chungta.com, nguoikesu.com, thuvienhoasen.org, tuoitre.vn

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai