LƯU Ý: Số đánh theo thứ tự trong video đảo ngược từ file 5, 6, 7, 8, 9 và 10 nội dung là đúng chỉ sai số đánh theo thứ tự trong video. Thành thật cáo lỗi cùng quý đạo hữu.

KINH HOA NGHIÊM
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
Hán dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Hoà Thượng Tuyên Hóa giảng giải
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

Subscribe Theo Dõi Kênh Youtube:
Like Fanpage:
Trang chủ:
Email: [email protected]

Chân thành tri ân quý đạo hữu, đã nghe qua tác phẩm đọc Sách, truyện Phật giáo, do trang tangthuphathoc.net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này, mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi vào chốn Liên Trì, mượn nước Đại Bi tẩy trừ nghiệp chướng.

Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này, đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo. Mang đến sự giải thoát cho mình và cho người.

Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần Chánh Pháp, tâm Bồ Đề Kiên Cố, Phật quả chóng viên thành.

Nam mô A Di Đà Phật.

Any video issues that violate Copyright, Policy, Community Guidelines. Due to the background music in the video, if not agreed, please contact us by email: [email protected], we will delete them.

* Thực hành giáo pháp đức Phật vào đời sống là người có trí huệ, chắc chắn được hạnh phúc. Tìm hiểu giáo pháp đức Phật để thỏa mãn kiến thức, lý luận thấp cao là rơi vào không tưởng, chẳng khác người không tắm gội mà mặc áo mới, kẻ say rượu mà luận bàn đạo lý. HT THÍCH ĐỨC NIỆM

#PhẩmThậpĐịaTTPH #KinhHoaNghiêmGiảngGiảiTTPH #ThíchTuyênHóaTTPH #ThíchMinhĐịnhTTPH

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai