Ôn tập Tin học quản lý – Microsoft Access 2013 – Phần 8 (Form Main sub, Form tìm kiếm trong Subform):
– Thiết kế Form Main Sub 2 cấp (Main form điều khiển Subform 1, Subform 1 điều khiển Subform 2)
– Thiết kế Form Main Sub dùng để tìm kiếm dữ liệu trong Subform theo Textbox được nhập
———-
– Hướng dẫn phần 7:
– Hướng dẫn phần 9:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/o-to-xe-may-xe-khac