Thầy Đồ TV. hoctoanthaydo
A. ĐẠI SỐ 9:
* Căn bậc hai :
* Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức :
* Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương :
* Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương :
* Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai :
* Khai căn biểu thức dạng căn trong căn :
* Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp) :
* Chuyên đề rút gọn biểu thức lớp 9 (tiết 1) :
* Chuyên đề rút gọn biểu thức lớp 9 (tiết 2) :
* Rút gọn biểu thức bằng máy tính Casio FX :
* Rút gọn biểu thức lớp 9 dạng bài tìm ĐKXĐ :
* Rút gọn biểu thức lớp 9 dạng bài thực hiện phép tính :
* Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai và các bài toán liên quan :
* Ôn thi giữa học kì 1 phân đại số :
* Giải hệ phương trình lớp 9 bằng máy tính casio :
* Chữa đề ôn tập giữa kì 1 (đề 1) :
* Chữa đề ôn tập giữa kì 1 (đề 2) :

B. HÌNH HỌC 9:
* Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông :
* Tỉ số lượng giác của góc nhọn :
* Bài tập tỉ số lượng giác của góc nhọn :
* Tỉ số lượng giác của góc nhọn :
* Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác :
* Ứng dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn thực hành ngoài trời :
* Ôn thi giữa kì 1 phần hình học :
* Chủ đề đường tròn, đường kính và dây :
* Tiếp tuyến của đường tròn :
* Bài 1. Sự xác định đường tròn :
* Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn:
* Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây:
* Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn:
* Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến:
* Bài 6. Tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau:

VII. VẬT LÍ 9:
* Ôn thi giữa kì 1:
* Chữa đề KT giữa kì 1:
* Ôn tập học kì 1 (Trắc nghiệm):

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong