Hi xin chào mọi người Mình là Thành đây! Hôm nay anh em mình lại tiếp tục Series office Hour MMO sinh viên.
Mình tạo ra ra để quay lại có quá trình làm việc mình xây dựng nền tảng MMO sinh viên. một hệ thống để tạo ra những bạn sinh viên có năng lực chuyên môn chất lượng cao.
hôm nay trong video này. mình sẽ nói tới một vấn đề đó là xây dựng hệ thống quản lý nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Cùng với các phương pháp tracking các loại nội dung này.
Định hướng nội dung và các chất lượng tương ứng cho từng nền tảng.
Việc xây dựng Công nghệ quản lý hệ thống nội dung trên các nền tảng mạng xã hội giúp cho nội dung của mình trở nên xuyên suốt hơn, thống nhất và có tầm nhìn hơn.
————————————————————–o0o——————————————————–

Fanpage:
Facebook cá nhân:
Website:
Spotify:
Link dk youtube:
Danh sách công cụ để kinh doanh online:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai