Chương trình quốc gia “Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Bài giảng: Hướng dẫn áp dụng HTQL môi trường theo ISO 14001:2015
Giảng viên: Nguyễn Khắc Sơn
Bài giảng thuộc bản quyền của Viện Năng suất Việt Nam

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong