#ns2 #tỉlệmấtgói #perl
NS2: Phân tích tệp vết mô phỏng mạng có dây để xác định tỉ lệ mất gói sử dụng Perl
– NS(Network Simulator) là phần mềm mô phỏng mạng điều khiển sự kiện riêng rẽ hướng đối tượng, viết bằng ngôn ngữ C++ và Otcl.
– Yêu cầu trên có nghĩa là xác định tỉ lệ mất gói trong mô phỏng mạng có dây, tức là được xác định bởi số gói tin bị drop chia cho số gói tin gửi đi nhân với 100%

Tham khảo:
CCNA, CCNP Routing Switching, CCNP TSHOOT, cơ bản về mạng truyền thông:

” Nếu bạn sinh ra trong một gia đình nghèo khó thì đó không phải lỗi của bạn nhưng đến khi bạn chết mà vẫn nghèo thì đó lại là lỗi của bạn” – Bill gates.

@Toán Tư Duy Trung Học

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai