NQS: Kỳ họp lưỡng viện của Trung Quốc
Cre: QPVN
Từ ngày 6 đến 10/3/2021 hơn 5.000 Nghị sĩ và cố vấn chính trị đã tề tượu tại thủ đô Bắc Kinh trong Lưỡng hội, Kỳ họp thường niên quan trọng của Trung Quốc. Kỳ họp Lưỡng hội năm nay được nhận định là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, xác định rõ các khó khăn cũng như các thách thức ở trong nước và môi trường bên ngoài của Trung Quốc. Đồng thời thông qua nhiều nghị trình quan trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và ngoại giao của nước này. Chương trình Người quan sát sẽ làm rõ những thách thức, mục tiêu, chiến lược của Trung Quốc trong thời gian tới với sự phân tích của 2 vị khách mời.
====
DS PHÁT NGƯỜI QUAN SÁT:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong