Công nghệ cao được áp dụng trong nông nghiệp nước ta và bước đầu đạt thành tựu nhất định. Theo đó, tỉnh Nam Định đã triển khai mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, từng bước tạo dựng được thương hiệu. Huyện Trực Ninh đã triển khai dự án trồng rau công nghệ cao và trên đất theo phương pháp thông thường với tổng diện tích 10ha.
—————————————
Để biết thêm về sản phẩm, Bạn có thể liên hệ với #Nôngnghiệpsạch qua:
Hotline: 024.3629.0688
Email: [email protected]
Youtube:
Instagram: nongnghiepsachvietnam (
Facebook:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/nong-nghiep