Niki chơi với ô tô đồ chơi và cứu một cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương ra khỏi hang – video cho trẻ em về ô tô đồ chơi của cảnh sát
#carsforkids

Hãy đăng ký!

Cửa hàng Vlad & Niki:
Ứng dụng Google Play:

Ứng dụng App Store:

Instagram VLAD –
Instagram của Nikita –

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/o-to-xe-may-xe-khac